Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Rybniku

Kancelaria Komornicza nr I

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Celem dokonania wyboru komornika w trybie w/w art. wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji wierzyciel winien  złożyć oświadczenie na piśmie.

 

Nasz zasięg terytorialny obejmuje:

miasto Rybnik

gminy Czerwionka - Leszczyny,Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Świerklany.