Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w rybniku

Get Adobe Flash player
 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2018 roku o godz.10:00 odbędzie się w Rybniku przy ul. Poprzecznej 30 druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

Volkswagen Sharan 1.9 TDI, rok prod. 1998, nr rej. OK 41468, VIN WVWZZZ7MZXV012477

1,00

9 000,00 zł

9 000,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni do godz. 9:55 wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Po upływie zakreślonego terminu wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 października 2018 roku o godz.10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

samochód ciężarowy Mercedes - Benz Vito 112 2.2 CDI, rok prod. 1999, nr rej. SR 5494C, przebieg ok. 300 tys. km,

1,00

4 800,00 zł

4 800,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić w kancelarii komornika wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Licytacja odbędzie się pod adresem: Rybnik ul. Legionów 18

Pouczenie: Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2018 roku o godz.10:00 odbędzie się w Rybniku przy ul. Harcerska 32 druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

Samochód osobowy Volkswagen Passat 1.9, nr rej. SR 9916G, rok prod. 1997, VIN WVWZZZ3BZVE090759

1,00

5000,00 zł brutto

5 000,00 zł brutto

2

Samochód osobowy Volkswagen Transporter, nr rej. SR 2428C, rok prod. 1997, VIN WV2ZZZ70ZWH024653

1,00

9 000,00 zł brutto

9 000,00 zł

brutto

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania, do momentu rozpoczęcia licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Pouczenie: Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski