Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w rybniku

Get Adobe Flash player
 

Właściwość terytorialna

 

  • Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Arkadiusz Chmielowski mający kancelarię w Rybniku przy ul. Pocztowa 6 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2018 roku o godz.10:00 odbędzie się druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Nr

Opis licytowanej

Wartość szacunkowa brutto w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

jednostkowa

łączna

1

Zaokrąglarka taśmowa marki Hertz Polska, mod. Hermann, rok prod. 2013

1,00

18 450,00 zł

18 450,00 zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji jest obowiązany złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.

Licytacja odbędzie się pod adresem: 05-850 Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 7 (magazyn Gardocki SA Sp. z o.o. Invest sp. k.)

Zgodnie z art. 867 § 1 2 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

K O M O R N I K

Arkadiusz Chmielowski